НачалоОбяви за работа - РДГ Бургас

РДГ Бургас | Обяви за работа

Дата на валидност: 25.04.2024
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “главен юрисконсулт” в отдел „Правни дейности“, дирекция “Правно – административни дейности” в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 01.04.2024
Длъжност: Младши експерт инвентаризация на горски територии и горско планиране
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 05.03.2024
Длъжност: ДПП „Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността „Специалист – горски инспектор” – 1 бр.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 15.01.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността “стажант – одитор – изнесен офис Бургас” в звено „Вътрешен одит“ в Изпълнителна агенция по горите
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.10.2023
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “старши експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция “Финанси и управление на собствеността” в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.08.2023
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 29.03.2023
Длъжност: Младши експерт инвентаризация на горски територии и горско планиране
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 27.03.2023
Длъжност: Старши счетоводител
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 16.03.2023
Длъжност: Младши експерт инвентаризация на горски територии и горско планиране
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 06.03.2023
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността главен счетоводител в Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 06.02.2023
Длъжност: КОНКУРС за длъжността Главен експерт „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители” в дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 13.02.2023
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 02.12.2022
Длъжност: Обявява за конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел „Ползване от горите“, дирекция “Горско стопанство” в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.11.2022
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 29.09.2022
Длъжност: Главен експерт "Ловно и рибно стопанство"
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 03.10.2022
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 12.09.2022
Длъжност: Главен експерт горска икономика
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 19.08.2022
Длъжност: Главен специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 01.07.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Шуменско плато”, гр. Шумен.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.06.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Ловеч”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
предишна страница 1 | 2 | 38 | 9 следваща страница