НачалоОбяви за работа - РДГ Бургас

РДГ Бургас | Обяви за работа

Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за Младши експерт в отдел "Промяна на предназначението и промени в собствеността" в дирекция "Промени в горските територии"
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Опазване на горите”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.06.2017
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Директор” на дирекция „Финансова – стопански дейности“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.06.2017
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “ Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 12.07.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Лесозащитна станция – гр. София”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 25.05.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Лесозащитна станция – гр. София”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 10.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността "младши експерт” в дирекция "Ловно стопанство“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Странджа”, гр. Малко Търново
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Българка”, гр. Габрово
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Сливен”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 20.03.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 07.02.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “Гори и лесовъдски дейности” в отдел "Инвентаризация и горскостопанско планиране“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 19.01.2017
Длъжност: Конкурс за длъжността "Главен горски инспектор" в звено гр. Несебър към РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 09.02.2017
Длъжност: Конкурс за длъжността "Специалист - горски инспектор" към РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 23.12.2016
Длъжност: Обява за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Русе”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 08.08.2016
Длъжност: „Главен юрисконсулт” в Обща администрация - Дирекция „Бюджет, финанси, правно – административни дейности” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 19.08.2016
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Главен специалист – горски инспектор” в РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 07.07.2016
Длъжност: Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД 16-216/24.06.2016 г. на директора на РДГ Бургас ОБЯВЯВА КОНКУРС: за длъжността: „Главен юрисконсулт"
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 30.06.2016
Длъжност: Конкурс за длъжността „Старши експерт”, дирекция “Опазване на горите”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 06.06.2016
Длъжност: „Главен юрисконсулт” в Обща администрация - Дирекция „Бюджет, финанси, правно – административни дейности” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
предишна страница 1 | 2 | 35 | 6 следваща страница