РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 21.11.2022

Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас

"Специалист горски инспектор", към Специализирана администрация, Дирекция  "Горско стопанство"  на РДГ Бургас.

Материали