НачалоНовини - 2022/06

РДГ Бургас | Новини

20.06.2022 УВЕДОМЛЕНИЕ
Във връзка с предложение на МОСВ и дадени указания на Изпълнителна агенция по горите – гр. София, с цел оптимизиране на работата, следва Горскостопанските програми да се входират в РИОСВ след изготвен протокол за проверка от Регионална дирекция по горите. Писменото становище на РИОСВ ще се счита за невалидно, ако е издадено преди датата на проверка