НачалоНовини 2022/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.06.2022 - Предизвикателства пред управлението на характерни видове хищници, обсъждаха на експертна среща в Сараево

Предизвикателства пред опазването и управлението на едни от най-емблематичните биологични видове едри хищници (мечка, вълк, евроазиатски рис) бяха обект на обсъждане на третата среща на транснационалната платформа за управление на популациите на трите големи хищника в района на Динарските планини.

Форумът, който се проведе от 15 до 17 юни 2022 г. в столицата на Босна и Херцеговина, Сараево, имаше регионален обхват и постави акцента върху съвместното съществуване на хората и едрите хищници в района на Динарските планини, обхващащ страните Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Косово, Хърватия, Словения. 

Срещата е част от поредица събития по проект, финансиран от Федералното министерство по околна среда на Германия, във взаимодействие с Федералната агенция по околна среда на Германия, като основната му цел е изграждане на регионален механизъм за управление и наблюдение на едрите хищници с представители на националните и регионалните власти, както и всички заинтересовани страни в тази част на Европа. 

Въпреки, че популациите на тези видове в България и Гърция не са част Динарската планинска верига, представители на двете страни бяха поканени да участват в срещите на платформата, предвид сходните проблеми, които трябва да бъдат решени по отношение устойчивото управление на популациите на големи хищници. Беше обсъдена възможността България и Гърция  да се включат в платформата като за целта да бъде разширен обхвата на ареала й, за да обхване и популациите на юг - югоизток. 

По-широката транснационалната координация за управлението на хищниците се налага предвид обширните ареали на тези видове, смятат експертите. Добри примери за сътрудничество в такъв формат бяха презентирани от Алпийската конвенция и Карпатската конвенция. Целта е да се реализира практиката на двата вече успешни формата в една бъдеща форма на сътрудничество за страните на Балканите.   

По време на срещата в Сараево, България бе представена от Радостина Галатионова от МОСВ и Николета Динева от Изпълнителна агенция по горите. 

В резултат от срещата се очаква активна работа за поддържане на оптимално стабилни запаси на кафявата мечка и вълка, както и на европейския рис /що се отнася до България/.