НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

Бургас

Контакт със звеното:
Директор: инж Мариян Костадинов
Телефон: 056 894 370
Факс: 056 842 779
Електронна поща: rugburgas@iag.bg
Адрес: гр. Бургас, ПК 8000, ул. Иван Шишман 8


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛИЦЕНЗИРАНИ ЛЕСОВЪДИ ИЗГОТВЯЩИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПРОГРАМИ:

http://www.burgas.iag.bg/docs/lang/1/cat/10/index