РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 10.06.2024

Длъжност: Старши специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 За длъжността „Старши специалист горски инспектор” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас.

Брой работни места за които се обявява конкурса – 1 работно място.

Материали