РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 16.03.2023

Длъжност: Младши експерт инвентаризация на горски територии и горско планиране
Звено: РДГ Бургас

 

Младши експерт „Инвентаризация на горските територии и горско планиране” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас.

 

 

Материали