НачалоНовини - 2024/6

РДГ Бургас | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

12.06.2024 Присъединете се към уебинара по проект CEE2ACT на 27 юни: „Споделяне за трансфер на знания в кръговата биоикономика“
Присъединете се към международния уебинар по проект CEE2ACT на 27 юни: „Споделяне за трансфер на знания в кръговата биоикономика“!
12.06.2024 Научете повече за четирите е-инстумента по проект CEE2ACT
Научете повече за четирите е-инстумента по проект CEE2ACT