НачалоНовини - 2024/5

РДГ Бургас | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

22.05.2024 Проведен на 21 май 2024 г. втори национален семинар по проект CEE2ACT
Проведен втори национален семинар по проект CEE2ACT