РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 29.09.2022

Длъжност: Главен експерт "Ловно и рибно стопанство"
Звено: РДГ Бургас

Главен експерт „Ловно и рибно стопанство” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас.

Материали