РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 13.09.2021

Длъжност: „Главен специалист горски инспектор” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас

„Главен специалист горски инспектор” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас

Материали