Начало

РДГ Бургас

 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изменение и допълнение в Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии (обн., дв, брой: 89 от 12.11.2019 г.) Ви уведомяваме следното:

Съгласно чл. 14б, ал. 3, т. 3 (нова – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 13.02.2020 г.) от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии собственици / ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от Закона за горите в срок до 13.02.2020 г., следва да представят в РДГ Бургас:

·      Удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата. 

След 13.02.2020 г., достъпа им до sa.iag.bg и достъпа за издаване на превозни билети /за мобилни обекти/ ще Ви бъде спрян.

 

 

 

 

 

 

 

РДГ "Бургас" носи името на град Бургас, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ "Бургас" обхваща най-югоизточните части на страната, като граничи на север с РДГ "Варна" и с РДГ "Шумен", на запад с РДГ "Сливен", на юг с Република Турция и на изток с акваторията на Черно море.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ "Бургас" стопанисва горския фонд на територията на следните общини: Средец, Созопол, Малко Търново, Приморско, Царево, Бургас, Камено, Карнобат, Сунгурларе, Айтос, Руен, Несебър и Поморие.
РДГ "Бургас" включва 9 държавни горски стопанства и 3 държавни ловни стопанства.

 

 Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа

гр.Бургас, ул.”Иван Шишман” №8, ет.4

тел: 056/894 384

факс: 056/ 842 779

електронна поща: rugburgas@iag.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/позвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Бургас, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в последствие започне работа на следният дежурен телефон:

087 910 51 12

"Моят разказ за гората"
 Седмица на гората - 2020 г.
Галерия
Разкази
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995